Στήσιμο της παρτίδας

Όπως είπαμε παραπάνω αυτό καθαυτό το παιχνίδι παίζεται από τρεις παίκτες, μπορούν όμως και τέσσερις παίκτες να παίξουν μια παρτίδα πρέφα. Οι παίκτες κάθονται στο τραπέζι και κάποιος από αυτούς ανακατεύει την τράπουλα. Η φορά του παιχνιδιού (σε όλες τις φάσεις) είναι προς τα δεξιά, δηλαδή επόμενος θεωρείται ο παίκτης που κάθεται δεξιά από κάποιον παίκτη. Ο παίκτης που ανακάτεψε την τράπουλα δίνει στον επόμενο να κόψει την τράπουλα. Το κόψιμο πρέπει να περιλαμβάνει αρκετά φύλλα και φροντίζουμε να κόβουμε περίπου στο 1/3 της τράπουλας. Μετά το κόψιμο, ο παίκτης που ανακάτεψε μοιράζει από ένα φύλλο σε κάθε παίκτη (πάντα προς τα δεξιά) και ο παίκτης που θα πάρει το 7 καρό μοιράζει την πρώτη παρτίδα. Ο παίκτης που μοιράζει κάθε φορά ονομάζεται dealer, καθώς δεν υπάρχει ανάλογη λέξη στα ελληνικά.

Πριν ξεκινήσει η παρτίδα, οι παίκτες συμφωνούν ένα ποσό το οποίο καταθέτουν σε μια κοινή κάσα. Το ποσό αυτό είναι συνήθως από 500 καπίκια για κάθε παίκτη, αλλά οι παίκτες μπορούν να συμφωνήσουν σε οποιοδήποτε άλλο ποσό. Αν ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι παίκτες είναι περιορισμένος μπορούν να συμφωνήσουν π.χ. σε 300 καπίκια για κάθε παίκτη κοκ. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες πληρώνονται, συνήθως, από αυτή την κοινή κάσα και το παιχνίδι τελειώνει όταν τελειώσει η κάσα. Γι' αυτό το λόγο, όσο περισσότερη είναι η κάσα τόσο περισσότερο διαρκεί το παιχνίδι, μπορεί όμως μια παρτίδα με μεγάλη κάσα να τελειώσει νωρίτερα από άλλη παρτίδα με μικρότερη κάσα, καθώς ο χρόνος του παιχνιδιού επηρεάζεται από την ικανότητα των παικτών, από τις διανομές που θα γίνουν και από πολλούς άλλους παράγοντες.