Διάφορα θέματα

  • Πιθανότητες και στατιστική
    Πώς υπολογίζουμε διάφορες πιθανότητες, π.χ. ποια η πιθανότητα να έχουμε 4 ατού και ένας εκ των αμυνομένων να κρατά επίσης 4 ατού; Αναφέρονται επίσης διάφορα στατιστικά από τις παρτίδες του «Πρεφαδόρου», π.χ. πόσες διανομές πάνε πάσο, πόσες αγορές γίνονται στα 7 κλπ.

  • Δεοντολογία και συμπεριφορά
    Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν παίζουμε πρέφα, κανόνες συμπεριφοράς, αντιμετώπιση προκλήσεων, αποφυγή προστριβών κλπ.