Δηλώσεις συμμετοχής

Ο τζογαδόρος έχει δηλώσει την αγορά του δεσμευόμενος ότι εφόσον παιχτεί η συγκεκριμένη διανομή, θα κάνει τουλάχιστον τις μπάζες που δήλωσε στην αγορά του, με ατού το χρώμα που δήλωσε στην αγορά του (ή χωρίς ατού, εφόσον δήλωσε αχρωμάτιστα). Οι αμυνόμενοι παίκτες έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τις μπάζες που τους αναλογούν, ή όχι. Πρώτος μιλάει ο παίκτης που κάθεται δεξιά από τον τζογαδόρο και εφόσον επιθυμεί να διεκδικήσει τις μπάζες που του αναλογούν, δηλώνει παίζω. Αν, αντίθετα, δεν επιθυμεί να διεκδικήσει τις μπάζες που του αναλογούν, δηλώνει πάσο.

Κατόπιν μιλάει ο επόμενος αμυνόμενος παίκτης και δηλώνει κι αυτός παίζω, ή πάσο, ανάλογα με το αν επιθυμεί να διεκδικήσει τις μπάζες που του αναλογούν, ή όχι. Αν ο δεύτερος αμυνόμενος δηλώσει πάσο, ενώ ο πρώτος αμυνόμενος έχει δηλώσει παίζω, τότε ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης μπορεί να δηλώσει μαζί, που σημαίνει ότι επιθυμεί να παίξει και ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης, αλλιώς δηλώνει μόνος. Αν, πάλι, ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης έχει δηλώσει πάσο, τότε ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης μπορεί να ζητήσει από τον πρώτο αμυνόμενο παίκτη να παίξουν μαζί.

Παλαιότερα αυτές οι δηλώσεις είχαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αν ο παίκτης δήλωνε «μαζί», ή «πάμε μαζί», ή «βάλε φύλλο», ή «κι εσύ μαζί», ή «θα παίξουμε όλοι» κλπ. Στην εποχή μας, όμως, αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν ισχύουν πια, επομένως οι μόνες δηλώσεις συμμετοχής που μπορούν να κάνουν οι αμυνόμενοι παίκτες είναι «παίζω», «πάσο», «μαζί», ή «μόνος». Σε περίπτωση που ο ένας αμυνόμενος παίκτης πάρει τον άλλον μαζί, τότε ο αμυνόμενος παίκτης που δήλωσε πάσο δεν συμμετέχει στα κέρδη ή στις ζημίες της αγοράς, αναλαμβάνει δηλαδή όλη την ευθύνη της αγοράς ο παίκτης που έχει δηλώσει μαζί.

Συνοψίζουμε παρακάτω όλα τα δυνατά σενάρια δηλώσεων συμμετοχής με βάση την αγορά 6 κούπες από τον παίκτη Α:
 • Οι δύο αμυνόμενοι παίκτες παίζουν αυτοβούλως

  Α: έξι κούπες
  Β: παίζω
  Γ: παίζω

 • Ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης δηλώνει πάσο και ο πρώτος αποφασίζει να παίξει μόνος

  Α: έξι κούπες
  Β: παίζω
  Γ: πάσο
  Β: μόνος
 • Ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης δηλώνει πάσο και ο πρώτος του λέει μαζί

  Α: έξι κούπες
  Β: παίζω
  Γ: πάσο
  Β: μαζί

 • Ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης δηλώνει πάσο, ο δεύτερος παίζει και ο πρώτος εμμένει στο πάσο

  Α: έξι κούπες
  Β: πάσο
  Γ: παίζω
  Β: πάσο

 • Ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης δηλώνει πάσο και ο δεύτερος του λέει μαζί

  Α: έξι κούπες
  Β: πάσο
  Γ: μαζί

 • Ο πρώτος παίκτης δηλώνει πάσο, ο δεύτερος παίζει και ο πρώτος δηλώνει μαζί

  Α: έξι κούπες
  Β: πάσο
  Γ: παίζω
  Β: μαζί

 • Και οι δύο αμυνόμενοι παίκτες δηλώνουν πάσο

  Α: έξι κούπες
  Β: πάσο
  Γ: πάσο

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι παίζουν όλα τα δυνατά σενάρια. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να δηλώσει ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης πάσο, ο άλλος να δηλώσει παίζω, ο πρώτος να επιμείνει στο πάσο και τότε ο δεύτερος να δηλώσει μαζί· πράγματι αν ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης θέλει να πάρει τον πρώτο παίκτη μαζί, πρέπει να δηλώσει απευθείας μαζί στη δήλωσή του και όχι απλώς παίζω.

Κατανομή των μπαζών

Πόσες μπάζες, όμως, αναλογούν στους αμυνόμενους παίκτες; Αν παίξουν και οι δύο αμυνόμενοι παίκτες, θα πρέπει οι δύο μαζί να κάνουν τις μπάζες που περισσεύουν από την αγορά που δηλώνει ο τζογαδόρος. Αν, π.χ. η αγορά είναι 6 κούπες, οι αμυνόμενοι πρέπει να κάνουν (μαζί) τουλάχιστον 4 μπάζες, αν η αγορά είναι 7 σπαθιά, οι αμυνόμενοι πρέπει να κάνουν (μαζί) τουλάχιστον 3 μπάζες κοκ. Το πώς θα κατανεμηθούν οι μπάζες στους δύο αμυνόμενους δεν έχει σημασία, σημασία έχει να κάνουν μαζί τις μπάζες που τους αναλογούν.

Κάποιες φορές, όμως, χρειάζεται να κατανεμηθούν οι μπάζες των αμυνομένων στους δύο αμυνόμενους παίκτες. Αυτό είναι απαραίτητο κυρίως στην περίπτωση που οι αμυνόμενοι μπούνε μέσα, δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία ο τζογαδόρος κάνει περισσότερες μπάζες από όσες έχει δηλώσει στην αγορά του. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να δούμε αν έχει μπει μέσα ο πρώτος, ο δεύτερος ή και οι δύο αμυνόμενοι παίκτες. Εκεί χρειάζεται να ξέρουμε πώς κατανέμονται οι μπάζες των αμυνομένων παικτών και ο κανόνας είναι απλός: Αν οι μπάζες που περισσεύουν για τους αμυνόμενους παίκτες είναι ζυγές, τότε μοιράζονται εξίσου και στους δύο παίκτες, αλλιώς τις περισσότερες μπάζες υποχρεούται να κάνει ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομή των μπαζών σε όλες τις αγορές:

ΜΠΑΖΕΣ  
Πρώτος
Δεύτερος
6  2  2
7  2  1
8  1  1
9  1  -
10  -  -

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένας, ή και οι δύο αμυνόμενοι παίκτες παίζουν χωρίς υποχρέωση. Κάποιοι παίκτες υποστηρίζουν ότι στις αγορές των δέκα μπαζών οι παίκτες μπαίνουν μέσα αν δεν κάνουν καμία μπάζα, αλλά αυτό είναι όλως διόλου αναληθές. Ο κανονισμός είναι σαφής: στις εννέα μπάζες μόνο ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης μπαίνει μέσα εφόσον ο τζογαδόρος κάνει τελικά δέκα μπάζες, επομένως ο δεύτερος αμυνόμενος παίζει δωρεάν, ενώ στις αγορές των δέκα μπαζών και οι δύο αμυνόμενοι παίκτες παίζουν δωρεάν.

Αν ο πρώτος αμυνόμενος αποφασίσει να παίξει στην αγορά, ενώ ο δεύτερος αμυνόμενος όχι, τότε ο πρώτος παίκτης παίζει τετ-α-τετ με τον τζογαδόρο και υποχρεούται να κάνει τις μπάζες που του αναλογούν. Αν ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης δηλώσει πάσο και τελικά παίξει μόνο ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης, τότε ο δεύτερος παίκτης παίζει τετ-α-τετ με τον τζογαδόρο και υποχρεούται να κάνει τις μπάζες που θα έπρεπε να κάνει ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης. Αν, π.χ. η αγορά είναι 7 κούπες και παίξει μόνο ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης, τότε δεν πάει για μια, αλλά για δύο μπάζες.

Σε περίπτωση που ο ένας αμυνόμενος έχει δηλώσει πάσο και ο άλλος του πει να παίξουν μαζί, τότε τις μπάζες και των δύο αμυνομένων παικτών τις χρεώνεται ο παίκτης που πήρε τον άλλο μαζί. Αν, π.χ. η αγορά είναι 6 κούπες, ο πρώτος αμυνόμενος δήλωσε πάσο, και ο δεύτερος αμυνόμενος δήλωσε πάμε μαζί, τότε αν ο τζογαδόρος κάνει 9 μπάζες, ο δεύτερος παίκτης θα πληρώσει στον τζογαδόρο 5Χ9=45 καπίκια για τον παίκτη που έκανε τη μια μπάζα και 10Χ9=90 για τον άλλο παίκτη που μπήκε μέσα σόλο, θα πληρώσει, δηλαδή, ο ίδιος παίκτης συνολικά 135 καπίκια.

Αμυνόμενοι παίκτες εναντίον τζογαδόρου

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι δύο αμυνόμενοι παίκτες παίζουν ως ομάδα και όχι ως αντίπαλοι μεταξύ τους. Πράγματι, στόχος των αμυνομένων παικτών δεν είναι τόσο να διεκδικήσουν τις μπάζες που τους αναλογούν (το όφελος είναι αμελητέο), όσο το να βάλουν μέσα τον αγοραστή, πράγμα που θα ζημιώσει πάρα πολύ τον τζογαδόρο και θα ωφελήσει σημαντικά τους αμυνόμενους παίκτες. Αν υποθέσουμε, π.χ. ότι ο τζογαδόρος έχει δηλώσει 6 κούπες και παίζουν και οι δύο αμυνόμενοι παίκτες, τότε:

Εφόσον ο τζογαδόρος κάνει τις έξι μπάζες της αγοράς, ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης κάνει τρεις μπάζες και ο δεύτερος μία, τότε ο τζογαδόρος θα πληρωθεί από την κάσα 6Χ5=30 καπίκια, ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης θα πληρωθεί από την κάσα 3Χ5=15 καπίκια και ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης θα πληρωθεί από την κάσα 1Χ5=5 καπίκια, σύνολο 50 καπίκια καθώς η αγορά στις κούπες έχει αξία 5 καπίκια ανά μπάζα. Το όφελος, όμως, του κάθε παίκτη δεν είναι ακριβώς τα καπίκια που παίρνει από την κάσα, καθώς τα καπίκια της κάσας ανήκουν εν δυνάμει σε όλους τους παίκτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, το όφελος για τον τζογαδόρο είναι 20 καπίκια, για τον πρώτο αμυνόμενο παίκτη 10 καπίκια και για τον δεύτερο αμυνόμενο παίκτη μόνον 3,33 καπίκια.

Αν, αντίθετα, ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης κάνει τρεις μπάζες και ο δεύτερος αμυνόμενος κάνει δύο μπάζες, τότε ο τζογαδόρος έχει μπει μέσα και θα πρέπει να πληρώσει 3Χ5=15 καπίκια στον πρώτο αμυνόμενο παίκτη, 2Χ5=10 καπίκια στον δεύτερο αμυνόμενο παίκτη και να καταθέσει 10Χ5=50 επιπλέον καπίκια στην κάσα. Σ' αυτή την περίπτωση τα κέρδη γαι τους δύο αμυνόμενους παίκτες είναι σημαντικά. Πράγματι, ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης έχει συνολικό όφελος 15 καπίκια από τις μπάζες που του πλήρωσε ο τζογαδόρος συν το 1/3 των 50 καπικιών που κατέθεσε στην κάσα ο τζογαδόρος, καθώς τα καπίκια της κάσας ανήκουν εν δυνάμει και στους τρεις παίκτες. Επομένως, ο πρώτος αμυνόμενος παίκτης θα έχει συνολικό όφελος 15+16,67=31,67 καπίκια, ενώ ο δεύτερος αμυνόμενος παίκτης θα έχει όφελος 10+16,67=26,67 καπίκια, ο δε τζογαδόρος θα ζημιωθεί κατά τα ανωτέρω ποσά, ήτοι κατά 58,33 καπίκια.

Οι δηλώσεις συμμετοχής αποτελούν, μάλλον, τη δυσκολότερη φάση του παιχνιδιού. Ένα λάθος στις δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να κοστίσει πάρα πολλά καπίκια στους αμυνόμενους παίκτες, ή να γλιτώσει τον τζογαδόρο από τεράστια ζημία. Πράγματι, αν οι αμυνόμενοι παίκτες παίξουν ενώ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορεί να πάνε μέσα απλά, ή σόλο και να πληρώσουν μεγάλα ποσά στον τζογαδόρο. Αντίθετα, μπορεί ο τζογαδόρος να μην έχει καθόλου τις μπάζες που ισχυρίζεται ότι έχει στην αγορά του και οι αμυνόμενοι να αποσυρθούν δηλώνοντας πάσο, ενώ εαν έπαιζαν θα ζημίωναν τον τζογαδόρο πολύ μεγάλα ποσά.